Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
18. 2. 2019, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce svolává dne 18. února 2019 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice s tímto programem:

1) Rozpočtové opatření č. 1/2019

2) Rozpočtové opatření č. 6/2018

3) Dotace OS

4) Veřejnoprávní smlouvy OS

5) Veřejnoprávní smlouva MAS

6)  Veřejnoprávní smlouva MP Nové Strašecí - dodatek

7) Záměr na pronájem pozemku p.č. 176 a části pozemku p.č. 174/1

8) Směnná smlouva - Rumpold-P s.r.o.

9) Smlouva o zřízení práva stavby k pozemku p.č. 171/1

10) Smlouva o zřízení práva stavby k pozemku p.č. 613/63

11) Odkoupení pozemku p.č. 202/1

12) Kupní smlouva - mobiliář

13) SOD "Revitalizace obecní zeleně v intravilánu Kamenných Žehrovic"

14) Jmenování oddávajícího zastupitele s právem užívání státního znaku a určení oddacího dne

15) Volba členů školské rady

16) Smlouva o pronájmu nebytových  prostor čp. 6

17) Různé 

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ