Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
7. 2. 2022, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce svolává

 V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í  zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná v pondělí, 7. února 2022 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice s tímto programem:

 

  1. RO č. 7/2021
  2. Kupní smlouva S 841/20 uzavřena s Lesy České republiky, s.p.
  3. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezplatný převod pozemků
  4. Záměr na prodej pozemku p.č. 213/12 v k.ú. Kamenné Žehrovice
  5. Záměr na prodej pozemků p.č. 7/3. p.č. 545/3, p.č. 546, p.č. 682 v k.ú. Srby u Tuchlovice
  6. Záměr na pronájem nebytových prostor v nemovitosti čp. 249
  7. Záměr zrealizovat veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce místních komunikací 2022“
  8. Různé

 

Přílohy

Místo konání: