Záměr na pronájem bytové jednotky

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/100 záměr na pronájem bytové jednotky v budově čp. 6 Kamenné Žehrovice.

Přílohy