Za modelářskou výstavou na památku Radoslava Čížka

Ve dnech 22.-24.10.2021 se konala výstava ke 100 letému výročí od narození Radoslava Čížka. Výstavu v průběhu dní navštívilo přibližně 300 zájemců o historii našeho modelářského odvětví, spousty pamětníků ale i diváků, kteří se o Radoslavu Čížkovy poprvé dozvěděli až na výstavě. Součástí výstavy bylo i osazení tabulky věnované Radoslavu Čížkovi na lípu, kterou obec Kamenné Žehrovice vysadila.

Na výstavě bylo celkem 61 modelů, z toho tři originály z padesátých let od Josefa Harapáta, našeho nejmladšího reprezentanta v té době, čtyři modely postavené Radoslavem Čížkem z let osmdesátých a spoustu dalších modelů, které létají v historických kategoriích. Na 26 panelech bylo možné získat informace o Radoslavu Čížkovi, ale i o historii klubu LMK Kamenné Žehrovice a SAM95 Bohemia, které tento konstruktér založil. Po celou dobu výstavy byla přítomna dcera pana Čížka , paní Alena Hesslerová.

Výstava měla u všech velký úspěch.

Tímto děkujeme všem, kdo nás navštívil, kdo zapůjčil modely a kdo zajistil organizaci výstavy.