Výsledky komunálních voleb

Volební účast v Kamenných Žehrovicích byla 48,27 % (655 voličů z 1357 oprávněných), což je o trošku víc než představuje celorepublikový průměr.

Výsledky voleb jsou následující:

1. ROZUMNĚ! - 68,81 %

2. KSČM - 18,38 %

3. Lidé pro KŽ s podporou SPD - 12,82 %

Do zastupitelstva byli podle výsledků zveřejněných na oficiálním serveru volby.cz zvoleni:

Bolina Petr (ROZUMNĚ!)

Černá Soňa (ROZUMNĚ!)

Husariková Lenka (ROZUMNĚ!)

Jirkovský Lukáš (Lidé pro KŽ - SPD)

Kloučková Jitka (ROZUMNĚ!)

Pichner Petr (KSČM)

Pichner Tomáš (ROZUMNĚ!)

Starý Marek (ROZUMNĚ!)

Stehlík Jakub (ROZUMNĚ!)

Aktivním voličům děkujemem za účast a věříme, že zvolené zastupitelstvo naváže na úsilí těch předchozích a výsledky jeho práce budou sloužit všem Žehrovákům, ať už svůj hlas dali komukoliv, nebo se případně rozhodli voleb nezúčastnit.

Pozvánka na ustavující zasedání bude zveřejněna po oficiálním vyhlášení výsledků a uplynutí desetidenní lhůty, po kterou je možno podat návrh na neplatnost voleb.