USNESENÍ VLÁDY ČR

Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. 

zakazuje - volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod do 04:59 hod s výjimkou - viz příloha 

 - volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod do 20:59 hod s výjimkou  - viz příloha

nařizuje - omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou - viz příloha

omezuje -  právo pokojně se shromažďovat - shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících

Přílohy