USNESENÍ VLÁDY ČR

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod

zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkami , maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách - viz příloha

nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště - viz příloha

doporučuje zaměstnavatelům - viz příloha

omezuje provozovny stravovacích služeb - viz příloha 

ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům,  aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu - viz příloha

Přílohy