Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti objektu Obecního úřadu v Kamenných Žehrovicích.

Projekt řeší snížení tepelných ztrát objektu. Stavební úpravy objektu spočívají v zateplení obálky budovy (fasáda, střechy a stropy pod půdami) a výměně výplní otvorů.

 

Tento projekt je spolufiancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní  prostředí.

Celkové uznatelné náklady:                                   3 034 732 Kč

Dotace EU:                                                             1 213 893 Kč 

Příspěvek příjemce dotace:                                    1 820 839 Kč

Datum zahájení realizace projektu:                        1.8.2018

Datum ukončení realizace projektu:                     31.3.2020

Řídící orgán:                                                          Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:                                        Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace:                                                   Obec Kamenné Žehrovice