Slavnostní otevření Parku pro všechny generace

V pondělí 18.11.2013 v 11 hodin proběhlo slavnostní otevření Parku pro všechny generace na pozemku pod MŠ. Slavnostního otevření a zasazení stromů se zúčastnily děti MŠ a ZŠ, Sokolky, zástupci NADACE ČEZ, která poskytla obci dotaci na park, zástupce firmy RUMPOLD, která poskytla těžkou techniku  a široká veřejnost.

Děti MŠ a ZŠ si připravily pásmo básniček a písniček. Po slavnostním přestřižení pásky vysadili zástupci NADACE ČEZ, firmy RUMPOLD, Sokolek a starostka obce ve spolupráci s žáky ZŠ po jednom stromu.

V parku budou osazeny lavičky. Konečná úprava parku bude do konce listopadu.

Patronát nad novým parkem převzaly Sokolky.

Vystoupení dětí MŠ
Vystoupení dětí ZŠ
Vystoupení dětí ZŠ
Vysazení stromu zástupcem NADACE ČEZ
Vysazení stromu zástupcem firmy RUMPOLD
Vysazení stromu Sokolkami
Vysazení stromu Sokolkami
Vysazení stromu starostkou obce se žáky ZŠ
Zástupci NADACE ČEZ
Děti z mateřské školy
Děti ze základní školy
Patronky parku - Sokolky
Děti z mateřské školy - páska
Slavnostní přestřižení pásky
Děti se předháněly kdo přestřihne pásku
Přestřižení pásky dětmi
Společnými silami to jde lépe
Patronky parku
Starostka s pomocníky ze ZŠ
Připravené nářadí na výsadbu
Pohled na park
Pohled na park