ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V neděli 2. prosince 2018 po 16 hodině se i přes nepřízeň počasí začali na Návsi shromažďovat žehrováci, aby rozvícením vánočního stromu zahájili advent. Po slavnostním zahájení následovalo vystoupení dětí z mateřské a základní školy. Naše nejmenší předčasně navštívil čert s Mikulášem a odměnil je sladkostmi. Také letos návštěvníky akce přivítaly stánky plné dobrot, které připravily žehrovské pekařky. Kromě napečených sladkostí byly připraveny horké nápoje - čaj, svařák, teplá griotka a grog. Jako každoročně byla hlavním sponzorem firma OCG Maso domů, která připravila teplý guláš, jitrnice a výborné klobásy.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na příjemném průběhu první adventní neděle, ale také žehrovákům, kteří i přes nepřízeň počasí přišli a podíleli se na skvělé náladě.