Projekt BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

Cílem  projektu je zvýšení bezpečnosti chodců, především dětí. Je tím míněna jak osvěta, tak přímo použití konkrétních bezpečnostních prvků pro chodce v silničním provozu.

Bezpečnostními prvky jsou bezpečnostní návleky, které díky reflexnímu povrchu upozorní řidiče všimnout si chodce na silniční komunikaci.  Na základě jednání mezi Základní školou Kamenné Žehrovice a společností INSIA Certa s.r.o. Bude tento projekt zaveden do praxe a žáci 1. - 4. třídy mají možnost získat potřebné návyky chodců, které je mohou ochránit před nebezpečím, které na ně číhá na frekventované komunikaci Rakovník – Kladno . Ne všichni řidiči dodržují předepsanou rychlost v obci a právě bezpečnostní návleky s reflexnním prvkem jsou viditelné na velkou vzdálenost a přispějí k větší bezpečnosti dětí. Toto bylo již vyzkoušeno na několika školách v Ústeckém kraji. Základní škola v Kamenných Žehrovicích je první školou ve Středočeském kraji kde je tento projekt zaveden.  Dne 10.3.2016 budou děti poučeny, budou jim předány bezpečnostní sady a bude s nimi vyzkoušeno bezpečné přecházení přes přechod.

Ze zahájenní projektu bude provedena fotodokumentace a bude provedena prezentace na stránkách obce a na webu www.ichodec.cz.

Ve čtvrtek 10.3.2016 v 8 hodin  firma INSIA Certa s.r.o. společně s Základní školou Kamenné Žehrovice, obcí Kamenné Žehrovice a MP Nové Strašecí představila projekt "Pravidla pro bezpečné přecházení" žákům prvního stupně ZŠ a předškolákům z MŠ.  Děti byly rozděleny do dvou skupin. Zástupce firmy pan Kuřák nejprve promítal žákům ukázky z již proběhlých akcí v jiných školách a následně si děti vyzkoušely bezpečné přecházení v praxi. Přestože akci asistovala MP Nové Strašecí, objevilo se během dopoledne několik neukázněných řidičů, kteří nezastavili a nedali dětem na přechodu přednost.  

Akce byla velmi úspěšná a po dohodě s MP Nové Strašecí se akce bude opakovat.

Akci zahájila paní ředitelka ZŠ
Představení projektu