Program veřejného zasedání dne 19.3.2014

Program veřejného zasedání dne 19.3.2014 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ

1) Rozpočtové opatření č. 1/2014

2) Dotace OS

3) Vyhodnocení záměru na prodej pozemku p.č. st. 1094

4) Schválení účetní závěrky MŠ a ZŠ za r. 2013

5) Převedení zisku do Fondu odměn ZŠ

6) Výzva na veřejnou zakázku rekonstrukce místních komunikací

7) Mandátní smlouva na výkon TDI

8) Účast obce v ROP NUTS 2 Střední Čechy

9) Různé