Program veřejného zasedání dne 19. září 2013 od 18 hod v zasedací místnosti OÚ

Program:

 

1) Smlouva o poskytnutí podpory SFŽP

2) Smlouva o poskytnutí dotace NADACE ČEZ

3) Účast obce v programu NUTS 2 Střední Čechy

4) Pořízení změny č. 1 ÚP

5) Smlouva o dílo - zábradlí B. Němcové

6) Strategický plán obce

7) Rozpočtové opatření č. 3/2013

8) Výzva na veřejnou zakázku - podzemní kontejnery

9) Smlouva o dílo - web obce

10) Darovací smlouva

11) Různé