pf 2014

Zastupitelé obce přejí všem občanům krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2014.