Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Kamenné Žehrovice (okres Kladno)

Aloise Jiráska: č. p. 268, 275, 293, 328

Boženy Němcové: č. p. 153, 154, 156, 159, 162, 167, 169, 176, 177

J. A. Komenského: č. p. 173, 174, 188, 190, 192, 206, 218, 220

Karlovarská třída: č. p. 62, 130, 141, 152, 164, 270, 390, 431

P. Bezruče: č. p. 118, 195, 277, 316, 391, 392, 396, 415, 446

Příčná: č. p. 163, 175, 197, 198, 224, 253, 274, 282, 297, 326, 394, 423, 534, 538

Vladisl. Vančury: č. p. 87, 92, 94, 413

kat. území Kamenné Žehrovice (kód 662844): parcelní č. 632/7, 632/47, 1178

Přílohy