Nové číslo Zpravodaje

Nový Zpravodaj obce přináší tradiční pel-mel informací o obci a o činnosti příspěvkových organizací a spolků.