Návrh nového vzhledu budovy OÚ

V letních měsících proběhne investiční akce "Snížení energetické náročnost budovy Obecního úřadu Kamenné Žehrovice".

Zveřejňujeme návrh nového vzhledu budovy, jehož autorem je Ing. arch. Roman Havlůj.