Ministerstvo zdravotnictví - mimořádná opatření

Mimořádná opatření nabývající účinnosti dnem 24. března 2020 do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.

- všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících následnou lůžkovou léčebnou rehabilitační péči se zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování následné lůžkové léčebně rehabilitační péče

- zakazuje moloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou prodejen : potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, lékárny, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, novin a tabákových výrobků, služeb prádelen, opravy silničních vozidel atd.

- zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb

- zakazuje provoz heren a kasin, provoz autoškol, atd.

- zakazuje v čase mezi 8:00 hod a 10:00 hod přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, a to s výjimkou

  osob starších 65 let věku, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let

- nařizuje všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci pracovišť zachovávaly omezený provoz , omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni

- zakazuje volný pohyb osob na účemí celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti

b) nezbytných cest za rodinou

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb

d) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb

e) cest k výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti,vnitřního pořádku a řešení krizové situace

f) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče

 

 

Přílohy