Memoriál Radoslava Čížka r.2013

Letošní ročník Memoriálu Radoslava Čížka - článek Vladimíra Kostečky SAM 95 BOHEMIA.

Letošní „Memoriál Radoslava Čížka“, jsme připravovali jako mezinárodní soutěž, vzhledem k tomu, že v době konání, dosáhl náš klub dvaceti let, od svého vzniku. Příprava stála mnohem více práce než obvykle, protože jsme měli přislíbenou účast soutěžících z několika evropských států. Byl jsem přesvědčený, že všechno klapne jako ještě nikdy. Bohužel, tentokrát nám udělalo škrt přes rozpočet počasí. Snad právě proto, že týden před soutěží,  a při soutěži samé, bylo počasí vhodné na cokoli, jen ne na létání s modely, přijel ze zahraničí zase jen Ulf Mett z Německa. Přihlášeno bylo 117 modelů a to je zatím rekord naší největší soutěže. Přes nepřízeň počasí, se dostavili téměř všichni přihlášení, a tak jsme mohli začít podle předem stanoveného programu.
V pátek 24.5. proběhlo zahájení, přejímky modelů a od jedenácti hodin i soutěžní lety ve dvou kategoriích. CRC-Classic a CRC-Atom. Při hodnocení sportovní úrovně, se musím zmínit nejprve o kategorii CRC-Classic. Přihlášeno bylo čtrnáct modelů a z toho jich jedenáct nalétalo plný čas. Do rozlétávání jich ale nastoupilo jenom osm, protože někteří soutěžící použili dva modely a museli se tedy rozhodnout, se kterým modelem poletí rozlétávání.
Zvítězil, jak už je skoro tradiční, Jan Týc s modelem HI – SPY, na druhém místě se umístil Fanda Brož se svým novým modelem STRATO STREAK a třetí byl Jaroslav Netáhlo, s Raketou 5, Vladimíra Hájka. Nebudu tady vypisovat výsledky všech soutěžících ve všech kategoriích, ty budou k dispozici na webových stránkách klubu. Chtěl bych se zmínit jen o jednom názoru. Slyšel jsem, že by bylo třeba něco udělat s pravidly, když všichni létají nebetyčné výšky a tím i plné časy. Ale proč? Soutěž zakončená rozlétáváním, je zajímavá právě tím, že modely startují téměř ve stejný čas, do stejných podmínek. Jen pro zajímavost, Honza Týc, naletěl v rozlétávání,  bez pěti sekund devatenáct minut!
Atomů bylo přihlášeno 12, odlétalo 8. I v této kategorii se dosáhlo vynikajících výsledků a o pořadí na prvních třech místech, rozhodlo také rozlétávání. Zvítězil Jaroslav Macháček s modelem START, druhé místo patří Petrovi Svobodovi s JU 2 a třetí Jardovi Netáhlovi s KORZÁREM.
V 17 hodin, byl ukončen první letový den a byly rozdány ceny, diplomy a poháry nejúspěšnějším soutěžícím. Tady bych se chtěl zmínit o kamarádech z kladenského klubu,  kteří nabídli pomoc a dostavili se v hojném počtu jako časoměřiči.. Dále se musím zmínit o tom, kdo se zasloužil o zajištění soutěže a bohaté ceny. Obec Kamenné Žehrovice, poskytla dotaci dvacet tisíc korun na ceny a technické zajištění . O velkou část cen, se zasloužil pan Petr Mareš, majitel firmy Classic Models. Nejen že poskytl věcné ceny z produkce jeho firmy, ale sehnal pro nás další dva velké sponzory. Jednak firmu Jeti Models, která poskytla na ceny elektroniku z jejich výroby a firmu UHU, která darovala každému přihlášenému soutěžícímu sadu lepidel. Firma Stars Models, Jiřího Hvězdy, věnovala deset balíčků kvalitní balsy a ing. Alena Hesslerová, čtyřicet archů potahového papíru Modelspan.
V sobotu na nás čekaly další čtyři kategorie, tři „elektrické“ a kategorie 1/2A Texaco, kterou ozdobila přítomnost dvou bývalých mistrů Evropy v této kategorii. Karel Ošmera se stal mistrem Evropy vloni ve slovenské Slávnici a Ulf Mett z Německa snad dokonce dvakrát ještě před tím. V tomto pořadí, si také rozdělili první dvě místa. Bohužel, tuto kategorii jsme létali prvně a přihlášeno bylo jen sedm modelů. Odlétaly jen čtyři. Třetí byl Miroslav Dvořáček a čtvrtý Ladislav Horák.
Díky moderním RC soupravám, pracujícím na frekvenci 2,4 GHz, se mohlo létat skoro ve všech kategoriích najednou. Pouze pro kategorii CRC-E-HS, bylo třeba soutěž třikrát na půl hodiny přerušit, a v těchto půlhodinách odlétat tuto kategorii. Z přihlášených osmi modelů, odlétalo jen šest. Suveréním vítězem, se stal ing. František Pavlíček s modelem Vega 7, druhý s modelem NEPEDEM se umístil Miloslav Hořava a třetí V. Kostečka s Vegou 7. Některé starty se dolétávaly v dešti a tak musela být soutěž  přerušena. Zbývající dvě sobotní kategorie se přes to podařilo dolétat do 17 ti hodin. CRC-E-400, je kategorie velmi populární, s malými náklady na postavení modelu, na jeho vybavení a provoz. Přihlášeno bylo dvacet modelů, ale počasí tak některé modeláře postrašilo, že odlétala pouhá polovina. Zvítězil Ulf Mett, před Janem Týcem a Petrem Svobodou. Ulf létal se svým oblíbeným ETB 42, Jan Týc, přezbrojil z nula šestky svého SUPER PHOENIXE na elektru a Petr létal s modelem italské konstrukce CICLONE.
V kategorii Open, si Ulf Mett zopakoval svoje umístění ze čtyřstovek a zase s modelem ETB 42, ale poněkud větším. Mirek Macků se STARDUSTEM jen mírně zvětšeným, obsadil druhé místo. Pro třetí si přijel z Karlových Varů Ing. Gusta Bulín, s modelem VEGA 7. Z přihlášených 23 modelů, odlétalo 16.
V neděli 26.5., nás přivítala zatažená obloha, ze které se na kladenské letiště snášely proudy vody. Dvě hodiny jsme čekali, jestli se počasí nezlepší, ale po předpovědi na další hodiny, kterou nám sdělili členové Aeroklubu, jsme se rozhodli zbývající dvě kategorie přeložit. V následujících dnech bylo ME v Maďarsku a první víkend v červenci byla naplánovaná soutěž v Lanškrouně a v Olomouci. Pořadatelé lanškrounské soutěže, byli s námi na Kladně a navrhli, abychom naše dvě zbývající kategorie, odlétali v Lanškrouně. Proč ne? Většina z nás se tam stejně chystala a tak jsme dolétali Texaco a Arc tak říkajíc na cizím hřišti. Vlastně ne na cizím, vždyť Honza Kypta a Lojza Hrabáček jsou našimi členy. Z přihlášených 21 modelů Texaco, se v Lanškrouně presentovalo 12. Pět se dostalo do rozlétávání a v něm zvítězil Láďa Horák, se známým modelem LANZO BOMBER. Se stejným typem modelu se na druhém místě umístil Miroslav Holub, a třetí byl Jaroslav Vagenknecht s modelem WEST WIND. V rozlétávání je doplnili Petr Svoboda s PLAYBOYEM a Ulf Mett opět s ETB 42. Ulf měl velkou smůlu, při startu mu praskla palivová hadička a naletěl pouze 33sec. Snad ještě větší smůlu, měl Jarda Netáhlo, když mu u jednoho modelu prasknul bowden ke kormidlům a u druhého se zadřel motor.
Hlavní kategorie ARC, neboli větroně, trochu změnou místa konání utrpěla. Z přihlášených 22 modelů, odlétalo jen 8. První místo a tím i na jeden rok putovní pohár R. Čížka si domů odvezl Jaroslav Vagenknecht, který létal s modelem ARCHANGEL. Na druhém, se umístil vynikající větroňář Alois Hrabáček, s BALESTRUCCIEM a na třetím Bohuslav Heczko s ALBATROSEM 48. Mezi původním termínem a konáním druhé části, proběhlo již zmiňované ME v Maďarsku. Tam náš člen Petr Svoboda, získal titul mistra Evropy v kategorii větroňů a Alois Hrabáček byl o jedinou sekundu čtvrtý. To je už třetí titul v této kategorii pro náš klub. Oběma moc gratulujeme!
Co říci závěrem? Musíme ještě poděkovat členům kladenského Aeroklubu za to, že nám zdarma poskytli jejich letiště na celé tři dny. V květnu nás téměř každoročně pronásleduje nepřízeň počasí. Budeme se tedy muset zamyslet nad tím, jestli by nebylo lepší naši hlavní soutěž přesunout na jiný termín, kdy bude počasí příznivější. Bohužel, co se týče počasí, nikdo nejsme Prorokem.

Přílohy