Lípa srdčitá "U kapličky"

Obec Kamenné Žehrovice zadala odborné posouzení stavu lípy srdčité "U kapličky".  Obržela dva odborné  nezávislé posudky, jejichž závěr byl nekompromisní.

Vzhledem k extrémnímu riziku statického selhání stromu v důsledku poškození jeho nosných struktur vlivem rozsáhlé infekce báze kmene dřevomorem kořenovým (Ustulina deusta), je nutné odstranění stromu ze staveniště.

Lípa srdčitá bude odstraněna do 31.3.2014.  Bude nahrazena novým vzrostlejším stromem.

V pátek 28.3.2014 odpoledne nastoupila firma na odstranění stromu. Postupně byly odstraněny jednotlivé větve lípy srdčité. V sobotu 29.3.2014 ráno firma pod vedením Jiřího Málka pokračovala. V poledne byl poražen kmen 14 m vysoké lípy. Obvod kmene měřený ve  130 cm nad zemí byl 284 cm.

S Jiřím Málkem jsme konstatovali, že lípa byla skutečně v havarjiním stavu. Rozsah dřevomoru kořenového byl v daleko větším rozsahu, než jsme předpokládali.

Napadení lípy dřevomorem kořenovým jsem sledovala v průběhu roku 2013. O nutnosti odstranění lípy srdčité mě přesvědčil až druhý nezávislý posudek.

Po shlédnutí rozsahu dřevomoru kořenového, kterým byla napadena dominanta Návsi, musím konstatovat, že mi spadl kámen ze srdce. Odstraněním lípy jsme předešli tragédii, která se stala před lety ve Zlíně, kdy strom, který před pádem nejevil žádné znaky poškození, zabil dva chlapce a další lidi zranil.   

Celý průběh odstranění lípy srdčité je zachycen ve fotogalerii. 

Soňa Černá

Přílohy

Lípa srdčitá r. 2012
Lípa srdčitá r. 2012
Lípa srdčitá r. 2012
Lípa srdčitá r. 2012
Pátek 28.3.2014 odpoledne
Odstranění vrchních větví
Práce pokračují
Postupné odstraňování větví
Odstraňování větví
Práce na odstraění stromu pokračují - sobota 29.3.2014
Likvidace na zemi
Dřevomor kořenový byl ve větším rozsahu, než se předpokládalo
Dřevomor kořenový
Lípa byla napadena ve velkém rozsahu dřevomorem kořenovým
Bez komenžáře - větve lípy
Větve lípy
Bez komentáře
Lípa srdčitá
Lípa srdčitá
Náves bez lípy
Důkaz o dřevomoru kořenovém
Dřevomor kořenový
Lípa srdčitá - nově vysazený strom
Lípa srdčitá - nově vysazený strom
Lípa srdčitá - nově vysazený strom