Lampionový průvod

V pátek 3. listopadu 2017 se v parčíku nad mateřskou školkou začala scházet strašidýlka, děti s lampiony a s dospěláky. Děti si připnuly svítící náramky, aby  se v páteční podvečer  neztratily v temných uličkách obce.  Početný lampionový průvod za doprovodu blikajícího automobilu MP Nové Strašecí vyrazil k místnímu hřbitovu. U sochy Panny Marie Bolestné byly zapáleny svíčky a děti netrpělivě očekávaly slíbený ohňostroj.  Jako každoročně se ohňostroj setkal s velkým ohlasem ze strany dětí, ale i dospělých. Druhou zastávkou byla socha sv. Rocha, u které se také rozhořely svíčky. Poslední zastávkou byla zahrada Dělnického domu, kde si děti opékaly buřtíky a skotačily na hřišti a dětském koutku.  Prochladlá, ale spokojená strašidýlka se za tmy rozcházela do svých domovů.