Informace ze ZŠ - ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Všichni předškoláci, kteří se zúčastnili zápisu v Základní škole Kamenné Žehrovice byli přijati, rodiče budou v nejbližší době písemně vyrozuměni.

Fotografie ze zápisu jsou ve fotogalerii na webu školy