INFORMACE PRO OBČANY

Od 1. 1. 2020 s účinností zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (dále jen „zákon č. 364/2019 Sb.“), došlo k novelizaci zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých
věcí“). Konkrétně uplatnění osvobození od daně dle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí.

Přílohy