INFORMACE PRO OBČANY

Informace Integrované dopravy Středočeského kraje:

Z důvodu uzavírky křižovatky komunikací I/606 a II/238 od 20.3. do 30.3 2021 dojde k dočasnému omezení autobusové dopravy přes obec Kamenné Žehrovice.

 

Linky 305,600,619 a 625 pojedou objízdnou trasou přes Srby mimo Kamenné Žehrovice. 

Pro spojení do Kladna bude možné využít linku 555, která pojede objízdnou trasou přes Tuchlovice, dojde však k výraznému nárůstu jízdní doby. 

Linka 555 bude zastavovat na náhradní zastávce v ulici Žilinská.

 

Pro spojení do Prahy je možné využít linku 365, která zastaví ve své pravidelné zastávce. Linka se vrátí zpět do Tuchlovic a pojede také objízdnou trasou přes Srby.

Z důvodu extrémního nárůstu jízdní doby, ekonomické hlediska a provozních důvodů zajedou do Kamenných Žehrovic pouze vybrané spoje linky 365 (viz JŘ).

 

Obě dvě linky zastaví v zastávce Tuchlovice, kde bude možné ve vybrané časy přestoupit na linky 305,600,619 a 625.

Přílohy