Informace k areálu Vaňkovky

S ohledem na množící se dotazy a v souladu s učiněným příslibem informuje zastupitelstvo obce touto cestou občany ve věci návrhu na vybudování buddhistického centra se stúpou v areálu Vaňkovky. Vzhledem k průběhu veřejného projednání návrhu dne 8. července i k výrazně převažujícím negativním ohlasům, které následně dorazily prostřednistvím emailu, se zastupitelé jednomyslně dohodli nepodpořit případný návrh na změnu regulačního plánu předmětné lokality a v tomto smyslu byl také informován potencionální investor. Nadále tedy platí, že v lokalitě Vaňkovka lze stavět pouze v souladu se současným regulačním plánem (obytné domy a doprovodná infrastruktura). Obec ovšem nemůže žádným způsobem ovlivnit, kdo se stane novým majitelem areálu.

Podrobnější komentář k této záležitosti bude publikován v zářijovém obecním zpravodaji.