Dětský den

V sobotu 27. května 2017 ve 14 hodin se zahrada Dělnického domu zaplnila dětmi a rodiči. Letošní Dětský den byl sponzorován firmou EKOKOM a RUMPOLD a byl zaměřen na tříděný odpad. Firma EKOKOM přivezla skákací hrad a dárečky pro děti, firma RUMPOLD dodala dárečky ve formě popelniček a děti si mohly vyzkoušet sen většiny kluků - být popelářem a prohlédnout si popelářské vozy. U stánku MP Nové Strašecí si děti vyzkoušely střelbu a výzbroj včetně neprůstřelné vesty. Soutěže a dílničky byly hravou formou zaměřeny na tříděný odpad. Příjemně prožité odpoledne plné soutěží, tance a her zakončila ekopohádka spolku TAŠKA  Dlouhá, Široká a Bystrozraká.

Poděkování patří sponzorům a všem, kteří se na organizaci Dětského dne podíleli.