Další provoz České pošty v obci Kamenné Žehrovice

V návaznosti na množící se dotazy a šířící se zkreslené informace si tímto dovolujeme ubezpečit občany, že obec Kamenné Žehrovice nevypověděla České poště nájemní smlouvu, a stejně tak nezvýšila nájemné nebytových prostor, ve kterých Česká pošta provozuje své služby.

K dnešnímu dni jsme neobdrželi žádnou oficiální informaci o změně provozovny České pošty. O dalších plánech podniku Česká pošta a případné transformaci jeho služeb v obci prostřednictvím modelu Pošta Partner nemáme žádnou oficiální informaci a s ohledem na obtížnou komunikaci se zástupci České pošty nejsme bohužel schopni předvídat další vývoj.

Jakmile se nám podaří nějaké oficální stanovisko získat, budeme o něm touto cestou informovat.