Anketa o kamerovém systému

V novém čísle Zpravodaje je vložen anketní lístek, týkající se bezpečnosti v obci a názoru občanů na možnost instalování kamerového systému. Tento lístek je možné přinést do hlasovací urny v přízemí budovy OÚ, stejně tak je ale možné vyplnit anketu na níže uvedené webové adrese.

https://www.kamennezehrovice.cz/anketa-ke-kamerovemu-systemu