Svaz žen

Předsedkyně: Jana Skleničková

Český svaz žen byl založen v roce 1966, základní organizace tedy pracují už téměř 50 let. Naše organizace v Kamenných Žehrovicích má v současné době 166 členek. Její činnost zahrnuje: návštěvy divadel, výlety po celé republice, lékařské a jiné přednášky, rekreační pobyty v Krkonoších, pochody Drvotovou stezkou s krmením kachen a labutí na Záplavách, oslavy MDŽ a Svátku matek, charitativní akce a další programy podle zájmu členek i ostatních občanů. Ke Dni dětí pořádáme ve spolupráci s obcí zájezdy dětí do různých ZOO. Při ZO působí Klub osamělých žen, který si připravuje vlastní programovou náplň.